Jeden samovznícený

 ( 2009 )
 

Kráčel po Národní třídě

a tu se mu vzňala čepice

a ti nehořící žasli.
 

šel po nábřeží

a vzňala se mu ramena

a vyhaslí padali k zemi

a lamentovali

labutě zrudly

na ledovém ohni řeky
 

procházel Andělem

a vzplál celý

jako keř ohně poháněný strojkem

ti doutnající se drželi za srdce

ti studení zprůhledněli

a takový žár se nesl

že rozkvetly zorničky nehořících
 

zanechal po sobě trsy lásky

čirý údiv a blaženství
 

pak se na něj snesli muži ve skafandrech

a jeho planutí rozdupali

zdusili a zakázali
 

a ulice opět povadly

těmi vyhaslými.


Samovznícený